დირექტორთა საბჭო
მთავარი  ›  დირექტორთა საბჭო
   

Kerim TÜRKMEN

თავმჯდომარე

   

Matthew David STRASSBERG

თავმჯდომარის მოადგილე

   

Cem BAKİOĞLU

წევრი

   

Viktoria HABANOVA

წევრი

   

Murat BÜYÜMEZ

წევრი

   

Ruşen YILDIRIM

თავმჯდომარე და  CEO