Yükleniyor..
Klinik Rehberi
Klinik Tanıtımı Yenidoğan DönemiPrematüre Doğum
Kliniğin Hizmet Verdiği Merkezler
Kent Hastanesi
Klinik Doktorları
İlgili Dökümanlar

Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi

Güçlü ve modern bir teknik altyapı ile donatılmış Kent Sağlık Grubu Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi'mizde yenidoğanların her türlü rutin ve acil müdahalelerinin yapılabileceği yenidoğan yoğun bakım ünitemizde 6 kuvöz bulunmaktadır. Bununla birlikte yenidoğan uzmanı hekimimizin koordinasyonunda deneyimli yenidoğan hemşirelerimiz ve diğer yardımcı personelimiz serviste hizmet vermektedir.


Yenidoğan Dönemi

Yenidoğan dönemi, hayatın ilk 28 günlük bölümüdür. Bu dönem, özellikle solunum ve dolaşım sisteminin uyumu için önemlidir. Ülkemizde yılda ortalama 1,5 milyon doğum gerçekleşmekte ve bu doğumların yüzde 10’luk bölümünü “prematüre” yani erken doğan bebekler oluşturmaktadır. 

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde, 34’üncü gebelik haftasından önce doğan prematüre bebeklerin ve bu haftadan büyük doğan hasta bebeklerin bakım ve tedavileri gerçekleştirilmektedir. Günümüzde hızla gelişen yardımcı üreme teknikleriyle beraber çoğul gebeliklerde görünen artış, erken doğum oranlarındaki yükselişi ve yenidoğan yoğun bakım servislerine olan ihtiyacın artmasını da beraberinde getirmektedir. 22 ve 23’üncü gebelik haftalarında ve 500 gr ile altında doğum ağırlığı olan erken doğan bebeklerin yaşatılabilmesi, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin hayati önemini göstermektedir.

Prematüre Doğum


37’inci gebelik haftasını doldurmadan doğan bebekler prematüre bebeklerdir.

Prematüre bebeklerde karşılaşılan en önemli sorun, akciğer problemleridir. Akciğerler gelişimlerini 34’üncü haftada tamamlamakta olduğundan; bu haftadan önce doğan bebeklerin akciğerlerinde sürfaktan eksikliğine bağlı solunum güçlüğü oluşabilmektedir. Tedavi için sürfaktanın yerine konulması ve ventilatör cihazları ile bebeğe yardımcı olunması gerekmektedir. Yenidoğan yoğun bakım ünitesi olan hastanelerde bu rahatsızlığın tedavisine doğumdan hemen sonra başlanabilmekte ve herhangi bir süre kaybı yaşanmamaktadır. Tedaviye erken başlamak hastalığın ağırlığını azaltıp tedaviye daha hızlı yanıt vermesini sağlamakta, aynı zamanda sevk sırasında karşılaşılabilecek olumsuzluklardan bebeği koruyabilmektedir.

 

Prematüre bebeklerin önemli sorunlarından biri de kafa içi kanamalara yatkın olmalarıdır ve uzun mesafelere yapılan sevkler bu riskin artmasına sebep olmaktadır.

Ayrıca bebeğin annenin yatmakta olduğu hastaneden başka bir hastaneye gönderilmesi durumunda anne ile bebek arasındaki ilişki de kesilmektedir. Bu durum, beslenmeye başlanacak bebek için bazen anne sütü temin edilememesine neden olmakta ve prematüre bebek, kendisi için en önemli besinden mahrum kalmaktadır.