Yükleniyor..

Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE KOORDİNASYON KURULU

 

Dr. Ruşen Yıldırım (Başkan)

Genel Müdür

Prof. Dr. Alp Demireller

Medikal Direktör

Dr. Salih Tamer

Medikal Koordinatör

Tangül Pekey

Hemşirelik Hizmetleri Direktörü

Elif Okşan

Kalite ve İnsan Kaynakları-Eğitim Direktörü

Nazan Kumbaracı

İşletme Operasyonları Direktörü

Selin Soylu

Mali İşler Direktörü

Özlem Ünlü

Pazarlama Direktörü

Bülent Kiymir

Destek Hizmetler Direktörü


KALİTE ÇALIŞANLARINDAN SORUMLU EKİP

Prof. Dr. Alp Demireller

Medikal Direktör

Elif Okşan

Kalite ve İnsan Kaynakları-Eğitim Direktörü

Nurkan Yılmazkeçeci

Kalite Görevlisi

Şebnem Özküçükler

Kalite Hemşiresi

Yeşim Güler

Kalite Görevlisi


HASTA ODAKLI ÇALIŞAN HİZMETLER

 

Dr. Salih Tamer

Hasta Deneyimi

Nazan Kumbaracı

Hizmete Erişim

Doç.Dr. Mert Akan

Yaşam Sonu Hizmetler

Gül Hanım Açar

Sağlıklı Çalışma Yaşamı


SAĞLIK HİZMETLERİ

 

Tangül Pekey

Hasta Bakımı

Hülya Bilgin

İlaç Yönetimi

Nurcan Gül Fırat

Enfeksiyonların Önlenmesi

Dr. Işın Müftüoğlu

Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Hizmetleri

 Jale Demirci

Transfüzyon Hizmetleri

Okan Fırat O

Terapötik Aferez Hizmetleri

Dr. Osman Burak Can

Radyasyon Güvenliği

Derya Uz

Acil Servis

Özlem Yersel Şporta

Ameliyathane

Zerrin Kızılay

Yoğun Bakım Ünitesi

Ümmügül Öztürk

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Asiye Ay

Doğum Hizmetleri

Dr.Gültekin Taş

Biyokimya Laboratuvarı

Dr.İsmail Aydın 

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Dr. Leman Evren Kadıoğlu

Patoloji Laboratuvarı

Burcu Kömürcü

Kemoterapi Hizmetleri

Havva Kara

Organ ve Doku Nakli Hizmetleri

Dr. Atiye Ayral

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hizmetleri


DESTEK HİZMET YÖNETİMİ

 

Şerif Özalp

Tesis Yönetimi

Arzu Kızılateş

Otelcilik Hizmetleri

Aşır Arı

Bilgi Yönetimi Sistemi

Fatma Cihan- Deniz Ergün

Malzeme ve Cihaz Yönetimi

Derya Cömert

Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

Büşra Kallem

Atık Yönetimi

Zahide Teker- Şehriban Arslan

Dış Kaynak Kullanımı

GÖSTERGE YÖNETİMİ

 

Yeşim Güler

Göstergelerin İzlenmesi
 
ECZANE VE İLAÇ KOMİTESİ 
Hülya Bilgin (Başkan) Eczacı
Prof. Dr. İbrahim Akel Medikal Direktör Yardımcısı
Doç.Dr. Mert Akan Yoğun Bakımlar Sorumlu Doktoru
Doç.Dr. Ahmet İfran Hematoloji Doktoru
Op.Dr. Baran Şen Ortopedi Doktoru
Dr. Özgür Bolat Anestezi Doktoru
Elif Okşan Kalite ve İnsan Kaynakları-Eğitim Direktörü
Zerrin Kızılay Hemşirelik Hizmetleri Direktör Yardımcısı
Cihan Aydoğmuş Satın Alma Yetkilisi
Merve Nur Düzgün (Komite Sekreteri) Eczacı
 
ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ 
Dr.Işın Müftüoğlu (Başkan) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doktoru
Dr.Salih Tamer Medikal Koordinatör 
Prof. Dr. Ali Reşat Moral Komiteler Tıbbi Danışmanı
Prof. Dr. Kenan Hızel Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doktoru
Doç.Dr. Mert Akan Yoğun Bakımlar Sorumlu Doktoru
Op.Dr.Uğur Saraçoğlu Üroloji Doktoru
Dr. Benal Çubuk Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru
Dr. İsmail Aydın Mikrobiyoloji Doktoru
Tangül Pekey  Hemşirelik Hizmetleri Direktörü
Şerif Özalp (Gündem Doğrultusunda)                        Teknik Hizmetler Yönetmeni
Nurcan Gül Fırat (Komite Sekreteri) Enfeksiyon Kontrol Sorumlu Hemşiresi
Sinem Erekli (Gündem Doğrultusunda) Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi
Hülya Bilgin Eczacı
Büşra Kallem (Gündem Doğrultusunda) Destek Hizmetler Görevlisi
İlyas Kaplan Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
Elif Okşan Kalite İnsan Kaynakları ve Eğitim Direktörlüğü
 
KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KOMİTESİ 
Prof.Dr. Vefki Gürhan Kadıköylü  (Başkan) Hematoloji Doktoru
Dr. Salih Tamer Medikal Koordinatör 
Prof. Dr. İbrahim Akel Ortopedi Doktoru / Medikal Direktör Yardımcısı
Doç. Dr. Cüneyt Narin KVC Doktoru
Dr. Sevilay Karaduman Acil Tıp Doktoru
Dr. Mehtap Zeynep Kuşku Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktoru
Dr. Ahmet Özveren  Onkoloji Doktoru
Dr. İsmail Aydın Mikrobiyoloji Doktoru
Dr. Alihan Pirim Anestezi ve Ameliyathane Sorumlu Doktoru
Dr. Abbasgulu Baghırov YDYB Sorumlu Doktoru
Dr. Bülent Şengül Gastroenteroloji Doktoru
Op.Dr. Rasim Farajov  Genel Cerrahi Doktoru
Dr. Emrah Gezer Kat Doktoru
Elif Okşan Kalite ve İnsan Kaynakları Eğitim Direktörü 
Celal Öğütoğulları Laboratuvar Başteknisyeni
Okan Fırat O Aferez Teknik Sorumlusu
Nesibe Vatansever Sorumlu Hemşire
Adile Ezgi Tavşan Yoğun Bakımlar Sorumlu Yardımcı Hemşiresi
Jale Demirci (Komite Sekreteri) Yataklı Servis Hemşiresi / Hemovijilans Hemşiresi
Berrin Meteoğulları Laboratuvar Teknisyeni
 
HASTA GÜVENLİK BİLDİRİM KOMİTESİ 
Prof. Dr. Ali Reşat Moral (Başkan) Komiteler Tıbbi Danışmanı
Prof. Dr. İbrahim Akel (Gündem Doğrultusunda) Medikal Direktör Yardımcısı
Dr. Salih Tamer Medikal Koordinatör 
Dr. Mustafa Yalçın Gastroenteroloji Doktoru
Tangül Pekey Hemşirelik Hizmetleri Direktörü     
Elif Okşan Kalite ve İnsan Kaynakları-Eğitim Direktörü
Gül Hanım Açar (Komite Sekreteri) Poliklinik Sorumlu Hemşiresi-İşyeri Hemşiresi
Gülçin Öndeş Sorumlu Hemşire
Hülya Bilgin Eczacı
Şebnem Özküçükler Kalite Hemşiresi
 
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ /İSG KURULU 
Dr. Ruşen Yıldırım (Başkan) Genel Müdür
Dr. Salih Tamer Medikal Koordinatör 
Dr. Nesibe Sönmez İşyeri Doktoru
Elif Okşan Kalite ve İnsan Kaynakları-Eğitim Direktörü
Şerif Özalp Teknik Hizmetler Yönetmeni
Sevgül Baba Radyoloji Başteknisyeni
Nurcan Gül Fırat  Enfeksiyon Kontrol Sorumlu Hemşiresi    
Burcu Kömürcü Medikal Onkoloji İdari Koordinatörü
Gül Hanım Açar Poliklinik Sorumlu Hemşiresi-İşyeri Hemşiresi
Derya Uz Acil Servis Sorumlu Hemşiresi
Ceren Aytaç (Komite Sekreteri) İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
Şerife Nurioğlu İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
Tümay Çümen Bina Bakım Sorumlusu
Hüseyin Cinkara Güvenlik Amiri
Büşra Kallem Destek Hizmetleri Görevlisi
 
RADYASYON GÜVENLİK KOMİTESİ 
Dr. Osman Burak Can (Başkan) Radyasyon Onkolojisi Doktoru
Dr. Emine Acar Nükleer Tıp Doktoru
Dr. Salih Tamer Medikal Koordinatör 
Dr. Safiye Can Küçükgül Göz Doktoru
Dr. Alper Yüksel Radyoloji Doktoru
Dr. Burcu Durmak İşman Radyasyon Onkolojisi Doktoru
Elif Okşan Kalite ve İnsan Kaynakları Eğitim Direktörü
Habibe Elmas Alsancak Tıp Merkezi Sorumlu Hemşiresi
Filiz Kurt Bayraklı Tıp Merkezi Sorumlu Hemşiresi
Sevgül Baba Radyoloji Başteknisyeni
Gül Hanım Açar Poliklinik Sorumlu Hemşiresi-İşyeri Hemşiresi
Özlem Tiryaki (Komite Sekreteri) Anjio Sorumlu Hemşiresi
Özlem Yersel Şporta Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi
Hulusi Eyidoğan Nükleer Tıp Sorumlu Teknisyeni
Ceren Aytaç İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
Nurgül Özüm  Gastroenteroloji Hemşiresi
Mehmet Çiçek Anjio Teknisyeni
Gökhan Demirtaş Biyomedikal Teknikeri
Tutku Çağatay Çarga  Sağlık Fizikçisi
Devrim Bircan Diş Doktoru Yardımcı Elemanı
Aysun Şayak Üroloji Teknisyeni
 
 
TESİS GÜVENLİK KOMİTESİ
Şerif Özalp (Başkan) Teknik Hizmetler Yönetmeni
Dr. Alper Yüksel  Radyoloji Sorumlu Doktoru
H.Bülent Kiymir Destek Hizmetler Direktörü
Elif Okşan Kalite ve İnsan Kaynakları-Eğitim Direktörü
Zerrin Kızılay Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Yardımcısı
Derya Uz Acil Servis Sorumlu Hemşiresi 
Havva Gökduman Eğitim Sorumlu Hemşiresi
Burcu Kömürcü Medikal Onkoloji İdari Koordinatörü
Nurcan Gül Fırat Enfeksiyon Kontrol Sorumlu Hemşiresi
Hüseyin Cinkara Güvenlik Amiri
Doğan Soğancı İnşaat Mühendisi
Deniz Ergün Biyomedikal Yetkilisi
Sinan Gümüşel Teknik Hizmetler Yetkilisi
Ceren Aytaç İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
Şerife Nurioğlu İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
Tümay Çümen Bina Bakım Sorumlusu
Can Soğancı Destek Hizmetler Görevlisi
Uğur Oruç (Komite Sekreteri) Otomasyon ve Kalite Sis. Yetkilisi
 
EĞİTİM KOMİTESİ 
Elif Okşan (Başkan) Kalite ve İnsan Kaynakları-Eğitim Direktörü
Prof. Dr. İbrahim Akel (Gündem Doğrultusunda) Medikal Direktör Yardımcısı
Op. Dr. Baran Şen Ortopedi Doktoru
Mehmet Güney Ziyalan Klinik Psikolog
Şerif Özalp Teknik Hizmetler Yönetmeni
Nurcan Gül Fırat Enfeksiyon Kontrol Sorumlu Hemşiresi
Deniz Ergün Biyomedikal Yetkilisi
Şerife Nurioğlu İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
Havva Gökduman Eğitim Sorumlu Hemşiresi
Yeşim Güler Teke Kalite Görevlisi
Buse Mutaf (Komite Sekreteri) İnsan Kaynakları Görevlisi
 
HASTA GÜVENLİK KOMİTESİ 
Prof. Dr. Ali Reşat Moral (Başkan) Komiteler Tıbbi Danışmanı
Prof. Dr. İbrahim Akel (Gündem Doğrultusunda) Medikal Direktör Yardımcısı
Dr. Salih Tamer Medikal Koordinatör 
Dr. Mustafa Yalçın Gastroenteroloji Doktoru
Tangül Pekey Hemşirelik Hizmetleri Direktörü     
Elif Okşan Kalite ve İnsan Kaynakları-Eğitim Direktörü
Gül Hanım Açar (Komite Sekreteri) Poliklinik Sorumlu Hemşiresi-İşyeri Hemşiresi
Gülçin Öndeş Sorumlu Hemşire
Hülya Bilgin Eczacı
Şebnem Özküçükler Kalite Hemşiresi


ORGAN VE DOKU NAKLİ KOMİTESİ

Dr. Salih Tamer (Başkan) Medikal Koordinatör
Prof. Dr. Murat Kılıç Genel Cerrahi Doktoru
Prof. Dr. Vefki Gürhan Kadıköylü Kemik İliği Nakli Sorumlu Doktoru
Doç. Dr. Mert Akan Yoğun Bakımlar Sorumlu Doktoru
Op. Dr. Cahit Yılmaz Karaciğer Nakli Sorumlu Doktoru
Op. Dr. H. Işık Özgü Böbrek Nakli Sorumlu Doktoru
Havva Kara Organ Nakli Koordinatörü
Feray Eray Kemik İliği Nakli Sorumlu Hemşiresi
Ebru Gülcan Böbrek ve Karaciğer Nakli Sorumlu Hemşiresi
Okan Fırat O Aferez Teknik Sorumlusu
Adile Ezgi Tavşan Yoğun Bakımlar Sorumlu Yardımcı Hemşiresi
 
RİSK YÖNETİM KURULU
Prof. Dr. Alp Demireller(Başkan) Medikal Direktör
Prof. Dr. Ali Reşat Moral Komiteler Tıbbi Danışmanı
Elif Okşan Kalite ve İnsan Kaynakları Eğitim Direktörü
Tangül Pekey  Hemşirelik Hizmetleri Direktörü
Nazan Kumbaracı İşletme Operasyonları Direktörü
Şerif Özalp                        Teknik Hizmetler Yönetmeni
Hülya Bilgin Eczacı
Celal Öğütoğulları Laboratuvar Başteknisyeni
Nurcan Gül Fırat Enfeksiyon Kontrol Sorumlu Hemşiresi
Gül Hanım Açar İşyeri Hemşiresi
Güngör Kuşçu Sistem Analiz Yetkilisi
Deniz Ergün Biyomedikal Yetkilisi
Özlem Yersel Şporta Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi
Sevgül Baba Radyoloji Başteknisyeni
Reşit Sipahi Anestezi İdari Teknikeri 
Zahide Teker Beslenme ve Bilim Uzmanı
Şebnem Özküçükler Kalite Hemşiresi
Ceren Aytaç (Sekreter) İş Güvenliği Uzmanı
Büşra Kallem Destek Hizmetler Görevlisi
 
KLİNİK KALİTE İYİLEŞTİRME KOMİTESİ
Prof. Dr. Alp Demireller (Başkan)  Medikal Direktör
Dr. Salih Tamer Medikal Koordinatör
Prof. Dr. İbrahim Akel Ortopedi Doktoru / Medikal Direktör Yardımcısı
Prof. Dr. Namık Demir Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktoru
Prof. Dr. Mithat Bahçeci Endokrinoloji Doktoru
Prof. Dr. Ömer Öge Üroloji Doktoru
Doç. Dr. Mustafa Murat Tümüklü  Kardiyoloji Doktoru
Doç. Dr. Cüneyt Narin KVC Doktoru
Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok Nefroloji Doktoru
Op.Dr.Cezmi Karaca Genel Cerrah
Dr.Yaprak Alper Nöroloji Doktoru
Dr.Jülide Çeldir Emre Göğüs Hastalıkları Doktoru
Dr. Dilber Bektaşlar Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru
Dr. Cüneyt Işıker Diş Doktoru
Elif Okşan Kalite ve İnsan Kaynakları Eğitim Direktörü
Orçun Pat Resmi Kurum Faturalama Yetkilisi
Güngör Kuşçu Sistem Analiz Yetkilisi
 
 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KOMİTESİ
Dr. Ruşen Yıldırım (Başkan) Genel Müdür
Prof. Dr. Alp Demireller Medikal Direktör
Dr. Salih Tamer Medikal Koordinatör
H. Bülent Kiymir Destek Hizmetler Direktörü
Elif Okşan Kalite ve İnsan Kaynakları – Eğitim Direktörü
Tangül Pekey Hemşirelik Hizmetleri Direktörü
Nazan Kumbaracı İşletme Operasyonları Direktörü
Özlem Ünlü Pazarlama Direktörü
Selin Soylu Mali İşler Direktörü
Aşır Arı Bilgi Sistemleri Yönetmeni

Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi (PDF); https://www.kentsaglikgrubu.com/NoA6A5


Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik (PDF); https://www.kentsaglikgrubu.com/XXrY4S


Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı Web Sitesi; http://www.kalite.saglik.gov.tr/