Yükleniyor..

Hemşirelik Hizmetleri

2004 yılından bugüne Kent Hastanesi olarak tıbbi başarılarımızla yalnızca İzmir ve Ege Bölgesi’nde değil, çevre ülkelerde de adımızdan söz ettiren bir sağlık kuruluşuyuz. 

“Sağlığın Kenti” olan Kent Hastanesi olarak, İzmir’in Çiğli ilçesinde hizmet vermekteyiz. Ayrıca bünyemizde, kentin merkezinde 3.000 metrekarelik kapalı alanda hizmet veren Kent Alsancak Tıp Merkezi bulunmaktadır.


Kent Hastanesi; özel bir hastane olarak yalnızca üniversite hastanelerinde verilebilen üst düzey tanı ve tedavi olanakları sunan, çoğunluğu akademisyen hekim kadromuzla ve ileri teknik altyapımızla zor cerrahi işlemleri başarıyla uygulayabilen sağlıkta öncü bir kuruluşuz.

Hemşirelik Süreci Yönetim Modeli

 

2006 yılından bu yana uluslararası standartlardaki sağlık kurumlarına verilen ve saygınlığı tartışılmaz olan JCI (Joint Commission International) akreditasyon belgemiz bulunmaktadır. JCI akreditasyonu kapsamında hemşirelik hizmetlerimiz uluslararası modeller doğrultusunda yapılandırılmaktadır. Hastanemizde hemşirelik hizmetleri ve hasta bakımı konusunda ülkemizde de örnek alınan “Hemşirelik Süreci Yönetim Modeli” uygulanmaktadır ve tüm süreçler bilimsel temellere dayandırılmaktadır.

Hastanemizde hemşirelik hizmetlerinin en temel fonksiyonu, hastalara kesintisiz ve kaliteli hemşirelik hizmet sunabilmektir. Hasta bakım işlemleri, hasta odaklı olarak yapılmaktadır. Hemşire başına düşen hasta sayısı, JCI akreditasyonu gereği uluslararası düzeyde kabul edilen oranlardadır.


Hemşirelik Fonksiyonları

Hastalarımız hastanemize yatış yaptıkları andan itibaren, her vardiya hemşirelerimiz tarafından sistemik yönden değerlendirilmektedir. Hastanın primer hemşiresi, saptanan sağlık problemlerine bağlı olarak sorunların giderilmesine yönelik uygun hemşirelik girişimlerini planlamakta, uygulamakta ve hasta dosyasına kaydetmektedir. Ayrıca olası problemlerin gelişmemesi için de hedefler belirleyip, uygun bakım girişimlerini yerine getirmektedir. Hasta bakımı ile ilgili yapılan uygulamaların sonucunu yeniden değerlendirmekte ve tüm değerlendirmeler hasta dosyasında kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca hemşirelerimiz, hastalarımızın hastaneye yatışından taburculuğuna kadar olan bütün süreçte hastasına ve ailesine eğitim ihtiyacına göre eğitimler vermekte, aynı zamanda psikolojik destek de sağlamaktadır.

Hastanemizde hemşirelik hizmetlerinin kesintisiz ve aynı kalitede verilebilmesi için hemşirelik uygulamaları ve bakımlarına ilişkin yazılı talimat, prosedür ve standart bakım planları kullanılmaktadır. Böylece uygulamaların hastanemiz genelinde standart olarak verilmesi sağlanmaktadır.


Hemşirelik Hizmetleri Organizasyonu

Hemşirelerimiz, sorumlu hemşirelere bağlı olarak çalışmaktadır. Sorumlu hemşirelerimiz ise Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü’ne bağlıdır. Kent Hastanesi olarak hemşirelik hizmetlerimizin ayrıcalıklı noktalarından biri de Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü’nün doğrudan Genel Müdür’ümüze bağlı olarak çalışmasıdır.

Hastanemizde hemşirelerin alanları şöyledir:

• Yönetici Hemşireler
• Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği
• Yoğun Bakım Hemşireliği
• Servis (Hasta Katları) Hemşireliği
• Ameliyathane Hemşireliği
• Sterilizasyon Hemşireliği
• Diyaliz Hemşireliği
• Acil Servis Hemşireliği
• Angiografi Hemşireliği
• Onkoloji Hemşireliği
• Poliklinik Hemşireliği
• Uygulama - Kontrol Hemşireliği
• Hasta Kayıtları Kontrol Hemşireliği
• Bebek Bakım Hemşireliği
• Emzirme Eğitim Hemşireliği
• Eğitim Hemşireliği
• Klinik Eğitim Hemşireliği
• Organ Nakli Hemşireliği

Kontrollü, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetim şekliyle hemşirelik hizmetleri çalışanlarımıza doğrudan hasta bakımı ve mesleki uygulamalarda kontrol ve sorumluluk için izin verilmektedir. Kalite çalışmaları doğrultusunda hem tıbbi hem de idari süreçlerin takip edildiği komitelerde hemşire temsilcilerimiz de yer almakta, böylece hemşirelerimizin kararlara katılımı sağlanmaktadır.

Hastanemizde hemşirelik hizmetleri organizasyonel yapısının bir parçası olarak, hizmetin yönetiminde, uygulamaların değerlendirilmesinde ve iyileştirilmesinde hemşirelik hizmetlerine ait komiteler (eğitim komitesi, hemşirelikte kalite değerlendirme komitesi vb.) yer almaktadır. 

Aynı zamanda Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü’ne bağlı olarak çalışan, hasta bakımını destekleme sürecinde hemşirelik hizmetleri ile birlikte görev alan, bu konuda eğitim almış “yardımcı sağlık personeli” pozisyonu da bulunmaktadır.

İşe Alım

Profesyonel hemşirelik modelini benimsemekte ve uluslararası kalite standartları doğrultusunda hemşirelik hizmetleri vermekte olan hastanemizde; hemşire olmak isteyen adayların mesleki olarak yeterliliğiyle birlikte bu hedefleri benimsemiş, güler yüzlü, ekip anlayışına yatkın, yeniliklere açık ve insan ilişkilerinde güçlü olması da beklenmektedir.
İşe alım esnasında mesleki yeterliliğin ölçülmesi amacıyla yazılı ve sözlü değerlendirmeler yapılmaktadır. İşe alım sonrası adaptasyon ve değerlendirme döneminde alanındaki uzman hemşireler tarafından rehberlik edilerek, öncelikle klinik eğitim hemşireliği refakatında çalışan hemşirelerimiz yeterliliklerinin değerlendirilmesinden sonra primer hasta bakımında görev almaktadır.
"İnsana verdiğimiz değere inanın" felsefesiyle çalıştığımız hastanemizde; ekip anlayışını benimsemek, güler yüzlü ve hasta haklarına saygılı olmak, profesyonel hizmet anlayışına hakim olmak ve kaliteli bakım, hemşirelik hizmeti sunmak en temel hedefimizdir.


Eğitim Programı

Kent Hastanesi olarak hemşirelik hizmetleri için hazırlanmış olan eğitim programımız üç aşamadan oluşmaktadır;

Genel Oryantasyon Eğitimi: Hastanemizle ilgili genel tanıtımın yer aldığı, temel eğitim programıdır.

Hizmet İçi Eğitimler: Hastanemizde bakılan hasta gruplarına ve bu gruplardaki hemşirelik uygulamalarının yer aldığı eğitim programıdır. Eğitimin çeşitli aşamalarında yapılan testlerle hem eğitimin hem de eğitime katılanların başarıları değerlendirilmektedir.

Spesifik Eğitimler: Hemşirelerimizin çalışacakları bölüme özgü konulardan oluşan eğitimlerdir. Çeşitli alanlarda çalışan hemşirelerimizin çalıştıkları alanlara özgü spesifik uygulamaları ve hemşirelik faaliyetleri konusunda periyodik aralıklarla mesleki açıdan yeterlilik durumu değerlendirilmekte ve değerlendirme sonucu elde edilen geri bildirimler doğrultusunda yeniden eğitim planlaması yapılmaktadır.

Tüm eğitimlerin sonunda sertifika ya da katılım belgesi verilmekte ve bu belge kişilerin kişisel dosyalarında muhafaza edilmektedir.

Kurum dışı eğitim, kongre, seminer vb. organizasyonlarda hastanemizi temsilen, ilgili alanlardaki hemşirelerimizin katılımı desteklenmektedir.

Hemşirelik Hizmetleri Direktörü


Tangül Pekey1972 yılında Nazilli / Aydın’da doğmuştur. 1993 yılı İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu’dan mezun olmuştur. 1993-98 Florence Nightingale Hastanesi Kardiyoloji hemşireliği ve kat sorumlu hemşireliği görevinde bulunmuştur. 1998-2003 yılları arasında aynı hastanede Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü yapmıştır.

2003-2004 yılı arasında İzmir Özel Kent Hastanesi’nde JCI çalışmalarının yürütülmesine yönelik Kalite Geliştirme Hemşiresi olarak çalışmış olup, 2004 yılı itibariyle halen aynı hastanede Hemşirelik Hizmetleri Direktörü olarak görev yapmaktadır.